Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" posiada zbiory biblioteczne, które stanowią jedno z największych źródeł wiedzy na temat Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Baza woluminów, a także materiałów audiowizualnych gromadzona była przez lata. Jest w niej ponad 5,5 tys. pozycji, również tych unikatowych, które zostały częściowo skatalogowane.

Przez uruchomienie Centrum Wiedzy o Polonii SWP chcemy umożliwić dostęp do materiałów (zarówno online, jak i na miejscu w ramach czytelni) jak najszerszej grupie odbiorców. Chcemy również zapoczątkować współpracę z bibliotekami Polskimi i polonijnymi na całym świecie, aby prezentować wspólne inicjatywy. Centrum Wiedzy o Polonii SWP oprócz potężnego źródła wiedzy, to miejsce spotkań, konferencji bibliotekarzy polonijnych, oraz inicjator działań na rzecz pielęgnowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i poza nim.

W ramach działalności Centrum Wiedzy o Polonii planuje się w przyszłości konferencje dla bibliotekarzy polonijnych, spotkania tematyczne, działania edukacyjne skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w szczególności do młodzieży i studentów, wystawy, koncerty, prelekcje oraz wieczory autorskie i promocję wydawnictw polonijnych.

Projekt Centrum Wiedzy o Polonii Stowarzyszenia Wspólnota Polska współfinansowany jest ze Środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2018.

    

Logo Stowarzyszenie wspólnota polska

Licznik odwiedzin: 2856208